THANH LÝ QUẦY PHA CHẾ 2M2 X 4M. BAO LẮP ĐẶT

Mã: Q28

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ QUẦY THU NGÂN 1M8 MỚI 90% - HẾT HÀNG

Mã: Q18

Giá: Đang cập nhật
COMBO BÀN GHẾ CAFE THANH LÝ MỚI 90%

Mã: CF130

Giá: Đang cập nhật
BÁN THANH LÝ TỦ LẠNH SAMSUNG 440L MỚI 95%

Mã: DL35

Giá: Đang cập nhật
TỦ ĐÔNG INOX 4 CÁNH FREEZER

Mã: DL34

Giá: Đang cập nhật
QUẦY PHA CHẾ L MỚI 90%

Mã: Q14

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ GHẾ BAR SẮT NIỆM CÓ TỰA

Mã: CF100

Giá: Đang cập nhật
BÁN THANH LÝ GHẾ ĐÔN SẮT CAFE MẶT GỔ

Mã: CF97

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ XE BÁN HÀNG 1M6 CÓ LỔ

Mã: X19

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ TỦ HÂM NÓNG THỨC ĂN INOX 304

Mã: T03

Giá: Đang cập nhật
BỘ BÀN GHẾ CAFE SOFA

Mã: CF137

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ BÀN GHẾ SOFA CAFE MỚI 90% - HẾT HÀNG

Mã: CF129

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ QUẦY PHỞ GỔ MẶT ĐÁ

Mã: Q12 - HẾT HÀNG

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ QUẦY THU NGÂN NHỎ

Mã: Q08 - HẾT HÀNG

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ 65 GHẾ GỔ NHÀ HÀNG NIỆM LƯNG

Mã: GQA28

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ 10 BỘ BÀN GHẾ GỒ SỒI QUÁN ĂN

Mã: GQA24

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ 12 BỘ  KỆ SIÊU THỊ MỚI 95%

Mã: K12

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ 15 BỘ BÀN GHẾ  XẾP GỔ XANH LÁ MỚI 90%

Mã: CF99 - HẾT HÀNG

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ 4 TỦ ĐÔNG - MÁT 2 CÁNH 500L - 550L MỚI 100%

Mã: DL21 - HẾT HÀNG

Giá: Đang cập nhật
BÁN THANH LÝ TỦ COCKER 18 HỘC MÀU ĐỎ

Mã: CF109

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ QUẦY THU NGÂN GỔ L MỚI 90%

Mã: Q29

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ QUẦY BAR PHA CHẾ L MỚI 90%

Mã: Q26

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ QUẦY PHA CHẾ 2MX3M5

Mã: Q25

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ TỦ MÁT INOX 6 CÁNH ĐÀI LOAN

Mã: DL50

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ TỦ MÁT ALASKA MỚI 90%

Mã: DL39

Giá: Đang cập nhật

Cửa hàng đồ cũ Lệ Sài Gòn

Menu