Thanh lý các loại kệ tủ trưng bày, kệ để hàng, sóng nhựa

Thanh lý 6 tủ trưng bày 1m2 mới như hình

Mã: T06

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ KỆ TREO SÁCH GỔ MỚI 90%

Mã: K12

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ KỆ SIÊU THỊ TRẮNG DÀI 1M

Mã: K01 - HẾT HÀNG

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ TỦ TRƯNG BÀY NHÔM KÍNH

Mã: T05

Giá: Đang cập nhật
Thanh lý sọt nhựa cỡ nhỏ

Mã: DGD02

Giá: 40.000VND
Thanh lý sọt nhựa cỡ lớn

Mã: DGD01

Giá: 70.000VND
THANH LÝ TỦ TRƯNG BÀY ĐIỆN THOẠI

Mã: T07 - HẾT HÀNG

Giá: Đang cập nhật

Cửa hàng đồ cũ Lệ Sài Gòn

Menu