Thanh lý các loại hồ, kệ hải sản nhà hàng

THANH LÝ HỒ HẢI SẢN 2M2

Mã: KHS03

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ KỆ HẢI SẢN 3 TẦNG DÀI 3M - HẾT HÀNG

Mã: KHS02

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ HỒ HẢI SẢN NHÀ HÀNG

Mã: DCN47

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ XE ĐẨY 2 TẦNG INOX 304

Mã: X14

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ KỆ HẢI SẢN 10 KHAY INOX MỚI 100%

Mã: K05

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ HỒ HẢI SẢN LỚN DÀI 1M6, CAO 2M

Mã: DCN44

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ HỒ CÁ HẢI SẢN 3M

Mã: DCN40 - HẾT HÀNG

Giá: Đang cập nhật
Thanh lý bể hải sản cho nhà hàng

Mã: DGD46 - HẾT HÀNG

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ KỆ TRƯNG BÀY HẢI SẢN INOX 304

Mã: K15

Giá: Đang cập nhật

Cửa hàng đồ cũ Lệ Sài Gòn

Menu