Thanh lý các loại bồn rửa, bàn sơ chế

THANH LÝ CHẬU RỬA CÔNG NGHIỆP 1 HỐ

Mã: BR03

Giá: Đang cập nhật
Thanh lý bồn rửa 2 hộc gia đình inox 201

Mã: BR02

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ BỒN RỬA CHÉN INOX 304 ĐƠN CÓ CHỜ

Mã: DGD27

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ CHẬU RỬA INOX ĐƠN CÓ CHỜ

Mã: DGD25

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ CHẬU RỬA  INOX GIA ĐÌNH ĐÔI CÓ CHỜ

Mã: DGD24

Giá: Đang cập nhật
BÀN SƠ CHẾ 70X1M2 CÓ KỆ TRÊN INOX 201 MỚI 100%

Mã: DCN37

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ BỒN RỬA ĐÔI INOX MỚI 100%

Mã: DCN19

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ BÀN SƠ CHẾ NHÀ HÀNG

Mã: DCN18

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ BỒN RỬA INOX ĐƠN CÓ CHỜ

Mã: DCN17

Giá: 1.600.000VND
THANH LÝ BÀN CHẶT INOX 70X1M2 CÓ LÓT GỔ

Mã: DCN13

Giá: 1.500.000VND
Thanh Lý Chậu rửa inox công nghiệp 2 hộc

Mã: DCN

Giá: Đang cập nhật
BÀN SƠ CHẾ 2 TẦNG INOX 304

Mã: DCN36

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ BÀN SƠ CHẾ CÓ GIÁ DƯỚI INOX 304

Mã: DCN35

Giá: Đang cập nhật
BỒN RỬA CÔNG NGHIỆP 2 HỘC INOX 304

Mã: DCN30

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ BỒN RỮA ĐÔI CÔNG NGHIỆP INOX 304

Mã: DCN15

Giá: Đang cập nhật
THANH LÝ BÀN CHẶT INOX 304 DÀI 1M2

Mã: DCN06

Giá: Đang cập nhật
Thanh lý labo đôi công nghiệp

Mã: DCN02

Giá: Đang cập nhật

Cửa hàng đồ cũ Lệ Sài Gòn

Menu